Jak správně skladovat éterické oleje a zachovat jejich účinnost

Éterické oleje jsou oblíbené pro své terapeutické účinky a široké využití v aromaterapii, kosmetice a při úklidu domácnosti. Nicméně jejich účinnost a bezpečnost závisí na správném skladování. Nesprávné zacházení s éterickými oleji může vést k degradaci jejich vlastností, což nejen snižuje jejich terapeutickou hodnotu, ale může také způsobit alergie a nežádoucí reakce. V tomto článku si přiblížíme důvody, proč je správné skladování éterických olejů důležité a jaké jsou nejlepší praktiky pro jejich uchovávání.

PROČ JE SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ DŮLEŽITÉ

Éterické oleje jsou těkavé látky, které mohou snadno podléhat změnám vlivem světla, tepla a vzduchu. Tyto změny mohou ovlivnit chemické složení olejů, což má přímý dopad na jejich účinnost a bezpečnost. Nesprávně skladované éterické oleje mohou ztratit své terapeutické vlastnosti, stát se méně účinnými nebo dokonce škodlivými.

JAK SPRÁVNĚ SKLADOVAT ÉTERICKÉ OLEJE

Je několik věcí, na které dávat při skladování éterických olejů pozor. Pro zjednodušení - stačí se řídit zásadou: málo světla, málo tepla, málo vzduchu.

  • Světlo: Nikdy nevystavujte éterické oleje přímému působení světla. Měly by být uchovávány na tmavém místě v tmavých skleněných lahvích, ideálně z hnědého nebo kobaltově modrého skla. Tyto lahve minimalizují vystavení olejů světlu, které může způsobit jejich oxidaci a degradaci.
  • Teplota: Je důležité, abychom éterické oleje skladovali na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. Ideální teplota pro skladování je mezi 10-22 °C. Zásadní je, aby byly na místě s konstantní teplotou. Některé oleje můžeme uchovávávat i v lednici, ale je důležité zajistit, aby nebyly vystaveny vlhkosti.
  • Vzduch: Éterické oleje bychom měli skladovat v dobře uzavřených lahvích abychom minimalizovali kontakt s kyslíkem. Oxidace způsobená vystavením vzduchu může změnit chemické složení oleje a snížit jeho účinnost.
  • Děti a domácí zvířata: Éterické oleje vždy skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože některé oleje mohou být toxické při požití nebo kontaktu s kůží.

FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je možné éterické oleje skladovat v plastových lahvičkách?

Éterické oleje by rozhodně neměly být skladovány v plastových lahvičkách, protože mohou s plastem reagovat a způsobit jeho rozpuštění. U oleje by také mohly nastat chemické změny, které by ovlivnily jeho kvalitu. Skleněné lahvičky jsou nejlepší volbou pro dlouhodobé skladování.

Co když budu éterické oleje skladovat v ledničce?

Dlouhodobé skladování éterických olejů v ledničce je vhodné pro některé typy olejů, zejména ty, které jsou citlivé na teplo. Obzvlášť pokud víme, že olej nebudeme dlouho používat. Nicméně, je důležité zajistit, aby oleje nebyly vystaveny vlhkosti. Výhodou je, že v ledničce je konstatní teplota. Je ale pravděpodobné, že olej v lednici zhoustne nebo úplně ztuhne a nebude pak z lahvičky správně kapat. Několik hodin před použitím je potřeba jej přemístit do pokojivé teploty, aby znovu nabyl správnou konzistenci. Pokud ale budete éterický olej používat často, oleji může uškodit nadměrné střídání teplot.

Smí se éterické oleje používat po datu expirace?

Používání éterických olejů po datu expirace se nedoporučuje. Chemické složení olejů se může časem měnit, což by snížilo jejich účinnost a bezpečnost. Po expiraci může dojít k oxidaci a degradaci oleje. To by mohlo vést k alergickým reakcím nebo podráždění pokožky.

Mohu skladovat éterické oleje otevřené?

Éterické oleje nikdy neskladujte otevřené. Jednak se budou neustále odpařovat a rychle je bez užitku spotřebujete a hlavně může kontakt s kyslíkem vést k oxidaci a degradaci oleje. Vždy by měly být uchovávány v dobře uzavřených lahvičkách, aby se kontakt s vzduchem minimalizoval.

Je možné éterické oleje skladovat na místě, kde se často mění teploty?

Skladování éterických olejů v prostorách s nestálou teplotou, se nedoporučuje. Kolísání teplot může urychlit degradaci olejů a ovlivnit jejich účinnost. Nejlepší je uchovávat je na stabilním, chladném a suchém místě.

Jak poznám, že je éterický olej zkažený?

Že s éterickým olejem není něco v pořádku poznáte například podle toho, že se změnila jeho barva nebo vůně. Olej může být také zakalený a mohou v něm plavat "chomáče". Pokud se změnila jeho hustota, nemusí to být známka závadnosti oleje. Některé éterické oleje přirozeně tuhnou v chladu (některé dokonce již při pokojové teplotě). Tématu tuhnutí éterických olejů věnujeme samostatný článek.

Jak správně zlikvidovat prošlé éterické oleje

Likvidace prošlých éterických olejů by měla být vždycky prováděna s ohledem na životní prostředí a bezpečnost. Zde je několik bodů, podle kterých můžete postupovat:

  • Nelejte oleje do odpadu ani kanalizace: Nikdy je nelijte do dřezu, záchodu nebo venkovní kanalizace, olej by mohl zapříčinit ucpání odpadů. Prošlé éterické oleje mohou být škodlivé pro životní prostředí.
  • Kontrola místních předpisů: Ověřte si místní předpisy ohledně likvidace chemikálií. Některé města mají specifická místa nebo programy pro sběr nebezpečného odpadu, které mohou zahrnovat i prošlé éterické oleje. Pokud je ve vaše městě nebo obci Sběrný dvůr, je pravděpodobné, že si tam s oleje m poradí.
  • Recyklace lahviček: Skleněné lahvičky od olejů lze často recyklovat. Ujistěte se, že jsou prázdné a dobře vypláchnuté, než je vyhodíte do kontejneru na sklo. Pokud mají plastové uzávěry, oddělte je a vyhoďte podle místních recyklačních pravidel.
  • Kompostování: Malé množství přírodních éterických olejů lze přidat do domácího kompostu, pokud je smícháte s jinými organickými materiály. Buďte však opatrní, aby nebyla koncentrace příliš vysoká, což by mohlo poškodit mikroorganismy v kompostu.
  • Absorbce: Pokud nemáte jinou možnost, malé množství prošlých olejů můžete absorbovat do materiálů, jako je kávová sedlina nebo kočičí stelivo. Nebo nasákněte olejem starý hadr, papírový ručník nebo jiné absorpční materiály a poté je vyhoďte do směsného odpadu. 
  • Ekologické likvidace: Některé specializované firmy nabízejí služby pro ekologickou likvidaci chemikálií, včetně éterických olejů. Pokud máte větší množství prošlých olejů, zvažte kontaktování takové firmy.

Správná likvidace prošlých éterických olejů je důležitá pro ochranu životního prostředí a prevenci potenciálních rizik. Dodržováním těchto rad můžete přispět k udržitelnému a bezpečnému nakládání s těmito látkami.

SHRNUTÍ

Správné skladování éterických olejů je klíčové pro zachování jejich kvality a bezpečnosti. Dodržováním základních pravidel skladování můžete zajistit, že vaše éterické oleje zůstanou účinné a bezpečné pro dlouhodobé použití. Pamatujte, že investice do kvalitních skladovacích nádob a dodržování správných postupů se vám vrátí v podobě trvale kvalitních olejů.

Dodržováním těchto zásad si můžete být jisti, že vaše éterické oleje zůstanou bezpečné a účinné po dlouhou dobu.